Latest in Tech

TÌNH CA DÂNG HIẾN - Lm. Ân Đức

1. Từ khi Chúa đến gọi con theo bước nhạc thánh reo vui hồn thơ. Năm tháng xuân xanh đời con ươm nắng tình Chúa lung linh huyền mơ. Rồi con lên tiếng: Này con xin đến lạy Chúa con đây Ngài ơi! Tha thiết dâng trao tình con nhỏ bé chỉ muốn yêu Ngài suốt đời.
ĐK. Ngàn vạn ơn thiêng (Ngàn vạn ơn Chúa) Ngài ban xuống chan hòa dạt dào như mưa (như mưa buổi sớm). Nồng nàn yêu thương (Nồng nàn thương mến) Ngài dẫn lối con vào tình hồng bao la. Ngài là ánh sáng đêm đen. Ngài là sức sống vô biên. Ngài là suối mát cho con quên đi bao nhiêu lụy phiền.
2. Đường đi theo Chúa gập ghềnh sỏi đá thập giá con mang nặng vai. Con đã bao phen mệt nhoài vấp ngã nặng mới thương đau trần ai. Đường lên núi Chúa hồn thao thức tìm Chúa vẫn không hề ngơi. Mong ước miên man ngày nào gặp Chúa được thấy dung nhan sáng ngời.
3. Thời gian như bóng vụt qua mấy lúc chợt thấy thấy bao nhiêu ngẩn ngơ. Ơn Chúa bao la phận con bất xứng vì đã bao phen thờ ơ. Giờ đây con hát tình ca dâng hiến ngọn nến ước mơ tàn hao. Con muốn luôn luôn thuộc trọn về Chúa đừng nỡ quên con bao giờ.