Latest in Tech

TÌNH CA MÙA DÂNG HIẾN - Lm. Ân Đức

ĐK. Tình là Tình Yêu Chúa Ba Ngôi tuyệt mỹ khôn lường nói sao tình Chúa muôn trùng vì đời con Chúa hằng xót thương vì đời con ân huệ chan chứa. Tim con trào dâng muôn câu hát muốn dệt kết thành bài ca để ca ngợi tình Chúa hải hà vì từ đây Chúa là của con và con đây cũng thuộc Chúa luôn.
1. Ôi Tình Yêu! Nhiệm mầu nhưng say đắm lặng thầm nhưng mãnh liệt. Ôi Tình Yêu hơn cả sự chết con mong manh cát bụi phàm trần. Hạt cát quá nhỏ nhoi muốn chìm vào trong đáy biển khơi.
2. Ôi Tình Yêu! Mọi chiều ai đo thấu nồng nàn hương kéo mời. Ôi Tình Yêu hơn cả mạng sống con hân hoan theo đường tình Ngài. Làm hiến lễ tình yêu xin một đời đáp trả Tình Yêu.
3. Ôi Tình Yêu! Tình này như châu báu thuyền tình con có bờ. Ôi Tình Yêu hơn cả mơ ước như hoa thơm trái ngọt đầu cành. Đời Thánh Hiến nguồn vui xin trọn đời yêu Chúa mà thôi.
4. Ôi Tình Yêu! Tuyệt vời như câu hát ngọt ngào như suối mật. Ôi Tình Yêu như mầu huệ trắng con rưng rưng thốt lời thề nguyện: Lạy Chúa! Chúa Trời con xin trọn đời trung tín thủy trung.