Latest in Tech

TÌNH NGÀI YÊU - Huy Hoàng

1. Tình Ngài yêu con, bao la vươn lút trời xanh. Tình Ngài yêu con, như biển thắm sóng dâng dạt dào. Tình Ngài yêu con, như Mẹ hiền thức trọn đêm khuya, canh cho con giấc ngủ yên lành, vì đời con nên đã quên đời mình.
ĐK: Xin đoan nguyện một đời, một đời con yêu Chúa trọn phận người, một đời con yêu mến Ngài mà thôi. Mong sao người mọi người, tìm tình yêu trong mối tình của Ngài, để trần gian liên kết vui sống hoài.
2. Đường trần con đi, chung quanh bao nỗi hiểm nguy. Tình Ngài theo con, con nhịp bước hết lo sợ gì. Dù ngàn gian nan, ân tình Ngài nhắc nhở lo toan, con an tâm vững dạ đi về, vì Ngài luôn bênh đỡ, luôn phù trì.
3. Ngài vì yêu con, sinh ra trong cảnh lầm than. Và dạy cho con, yêu cuộc sống khó khăn nghèo hèn. Ngài chịu khinh chê, cho mọi người thoát khỏi u mê, khi đang mang xác thể nặng nề, bả phù hoa chân bước qua thật nhẹ.
4. Ngày phải chia ly trao ban không giữ lại chi. Để ở bên con, luôn gìn giữ lối đi đường về. Này Mình Máu Thánh, ôi huyền diệu mỗi ngày trao ban, lo nuôi con hết cả xác hồn, tình Ngài yêu năm tháng luôn vẹn tròn.
***** Tình Ngài yêu  
**  Imprimatur: 19.11.2013 - GP. Ban Mê Thuột