Latest in Tech

VÒNG NHẪN THỦY CHUNG - Lm. Khuất Duy Linh, SJ & Linh Loan

Vòng nhẫn này con đeo hôm nay không phải là vàng. Chẳng là đá quý ngọc tích Safir. Vòng nhẫn con đeo tượng trưng mối tình thủy chung thắm nồng kết ước trao dâng đời con cho Chúa. Giê-su yêu dấu người tình của con. Con đi theo Chúa Ngài dìu bước con. Miên man kiếp sống đầy dấu chân Ngài. Ngài hỡi! Giây phút này và mãi về sau con xin thề hứa. Ngài hỡi! Giây phút này và trót tương lai con xin chỉ biết tình con với Ngài.
Nếu ngày nào tình con úa phai lòng con yếu đuối bội lời hứa xưa. Nếu một ngày tình con hờ hững xin chớ chấp tội. Xin giúp con quay gót trở về nối lại tình xưa về với tình Ngài thủy chung trọn đời.