Latest in Tech

XIN GIỮ CON (Karl Ralmer) - Lm. Mi Trầm

1.  Xin giữ con để con phụng sự Chúa, con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.
ĐK. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng.
2.  Xin giữ con để con được đổi mới, đây đời của con sẽ mãi đẹp tươi. Dù khi phản bội, dù khi lỗi tội, xin giữ con khiêm cung về với Ngài.
3.  Xin giữ con để con vì người thế, loan truyền Danh Chúa cho khắp mọi nơi. Dù chết cho người, dù chết giữa đời, xin giữ con hiên ngang vì Nước Trời.
***** Xin giữ con   Tốp Ca