Latest in Tech

CON TÌM VỚI MẸ - Jean-Claude GIANADDA

ĐK. Con tìm từ cõi hoang mang đời con. Mẹ đưa dẫn theo, từng bước Chúa đi. Cùng Mẹ lòng biết hôm nay chờ nghe. Hồng ân Chúa trao, qua Trái Tim Mẹ.
1. Đã có nhiều lúc Mẹ cất lời ca. Manificat! Hỡi Mẹ Đồng Trinh. Dẫn bước trần đến nguồn sáng Phục Sinh. Xin lắng nghe nhận, Lời Người quang vinh.
2. Đã có nhiều lúc Mẹ thắt lòng đau. Giêt-sê-ma-ni! Hỡi Mẹ Đồng Trinh. Đỡ gánh thập giá nặng bước chồn chân. Nơi cánh tay Mẹ, trọn đời con dâng.
3. Giữa chốn trần gian Mẹ sống kề bên. Lời kinh tiếng chuông. Hỡi Mẹ Đồng Trinh. Chiếu sáng lòng mến vào chốn mù sương. Theo gót chân Mẹ, một lòng tin yêu.