Menu


MỪNG THÁNH TÊRÊSA - Dao Kim

ĐK. Mừng Têrêsa, mừng Têrêsa trên trời cao sáng huy hoàng. Người là làn hương thơm ngát bay tỏa muôn phương. Thiết tha khẩn nguyện Người ghé mắt thương gian trần.
1. Ta sẽ mưa cho đời. Ta sẽ mưa cho đời những bông hoa hồng. Để đời nở tươi để đời nở tươi lòng mến Chúa không cùng như lòng đất hoa màu và sắc hương thơm nồng.
2. Nguyện đoái thương nước Việt. Nguyện đoái thương nước Việt trong cảnh điêu tàn. Xin Người thương ban một đời bình an thờ mến Chúa trên trời ngàn người kết muôn lòng ngàn tiếng ca tưng bừng.