Latest in Tech

HÃY DỌN ĐƯỜNG CHÚA (Lc 3, 1-6) - Lm. Thái Nguyên

ĐK. Hãy dọn đường đón Chúa mở lối Ngài đi. Thung lũng đồi cao hãy san cho bằng. Hãy mở lòng ra sẵn sàng đón Chúa. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ.
1. Còn bao giăng mắc cõi lòng còn nhiều xung khắc, bao nhiêu xáo trộn giằng co tranh giành so đo lo lắng sự đời. Còn nhiều tăm tối vây kín tâm hồn lạc lối, quanh co gian tà biển lận hãy dẹp tan hết người ơi!
2. Lòng con yêu mến vẫn luôn đợi trông Chúa đến, cho nhân gian được bình an bao người lầm than vẫn đang mong chờ. Tình Ngài sưởi ấm như ánh mặt trời rực rỡ, cho cây hoa đời tươi nở cho lòng nhân thế ngời sáng.
3. Nguyện xin Chúa đến sáng soi lòng người u tối, ban ơn cứu độ ngàn nơi cứu đời chơi vơi hiểm nguy giữa vời. Tình Trời với đất xin Chúa giao hòa liên kết, an vui thái bình hiển trị cho mọi tâm trí hiệp nhất.
***** Hãy dọn đường Chúa (CN2MVC)