Latest in Tech

NGƯỜI SẼ ĐẾN (Lc 3, 1-18) - Vinam

1. Có tiếng nói vọng lên giữa sa mạc nhắc nhớ người mau sám hối ăn năn. Dọn tâm tư cho sạch bao lầm lỗi xin Chúa cứu Tinh đến mang nguồn vui.
ĐK. Đường quanh co núi đồi từ những năm qua đã làm chùn bước chân ta. Giờ ra tay lấp bằng dọn lối thênh thang cùng ra đón Vua Thiên Đàng. Giơ đôi tay tha thiết dâng nguyện cầu. Xin yêu thương mang đến nguồn tái sinh.
2. Biết mấy lúc lòng ta lãng quên Người xa muôn trùng không biết đến tương lai. Giờ trông mong mưa nguồn gieo mùa mới thao thức khôn nguôi đón Vua tình thương.
3. Chúa sẽ đến rực tươi ánh huy hoàng cứu vớt người trong bóng tối hoang mang. Đừng tơ vương trong bùn nhơ tội lỗi mong Chúa khoan nhân đến trong cuộc đời.