Latest in Tech

SAY NOEL (Lm. Xuân Ly Băng) – Lm. Kim Long

No-el đã trở về. Hồn ơi! Lắng tai nghe. Đàn muôn muôn cung réo rắt. Dồn dập khắp sơn khê. Chúa Hài Đồng ngự đến đem hoan lạc, đem hoan lạc trời cao. (Đêm nay thơ kính mến). Đêm nay sẽ say ngã lao đao (sẽ say ngã) lao đao say ngã lao đao. Bê-lem nơi Chúa đã giáng sinh. Muôn năm còn vang khúc thanh bình. Muôn dân say sưa khúc Thanh Bình.
1.  Ta say muôn ánh nến, ngời rạng vạn hào quang. Ta say tiếng chuông vàng. Từng trận đổ vang vang.
2.  Ta say muôn lời kinh. Thơm như hoa thiên đình. Êm như lòng suối nhạc, đẹp như lệ đồng trinh. 
***** Say Noel