Latest in Tech

LINH MỤC ĐẦY TỚ VÔ DỤNG

1. Là Linh Mục con loan tin tình yêu, nhưng sao chim trời có tổ cáo có hang còn tình yêu không nơi tựa đầu. Là Linh Mục con loan tin tình yêu, nhưng sao lòng người úa già chìm đắm đam mê, còn tình yêu sao họ hững hờ. Là Linh Mục con biết làm chi biết nói gì vì chỉ là thân tôi tớ vì chỉ là bình sành hay vỡ. Nhưng là Linh Mục con xin Ngài thương cứu trần gian.
ĐK. Lạy Chúa con luôn tin ánh sáng Tin Mừng sẽ chan hòa và là võng nôi. Lạy Chúa con luôn tin ánh sáng yêu thương sẽ soi đường ngập tràn nắng ấm. Lạy Chúa con luôn tin ánh sáng Tin Mừng sẽ chiếu soi trong đêm mịt mùng. Xin một đời trọn nghĩa tín trung, dẫu chỉ là đầy tớ vô dụng.
2. Là Linh Mục con loan tin tình yêu, nhưng sao lòng người khô cằn đời vẫn khô khan còn tình yêu không nơi tựa đầu. Là Linh Mục con loan tin tình yêu, nhưng sao lòng đời vẫn còn đầy rẫy chua cay, và tình yêu thân phận lưu đày. Là Linh Mục con muốn xả thân muốn cứu đời dù đường đời đầy tội lỗi dù đường dài bẫy chông giăng lối. Nhưng là Linh Mục con trung thành loan báo tình yêu.