Menu


THÁNH VỊNH 1 (CN6TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa. 
1. Phúc thay người chẳng nghe lời của bọn ác nhân. Không bước vào đường quân tội lỗi. 
Không nhập bọn với phường kiêu ngạo, không ngồi chung với bọn kiêu căng. 
2. Chính nhân tựa cây được trồng cạnh dòng suối trong. Theo đúng mùa trổ hoa đậu trái. 
Lá đầy cành không bị úa tàn, công việc sẽ mãi được thành công. 
3. Ác nhân chẳng được như vậy, họ như trấu tro. Làn gió thổi họ bay tàn mất. 
Chúa phù trì lối người chính trực, lối người ác sẽ bị diệt vong.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. 
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy". Alleluia.