Latest in Tech

HÃY QUAY VỀ - Lm. Thành Tâm

1. Dân ơi! Nhớ chăng ngày xưa ấy. Ngày nao ngươi mới sinh ra? Kêu la khóc than ngoài ruộng hoang. Nằm bơ vơ chẳng người thương. Ngang qua thấy ngươi đang nằm đó. Đến săn sóc yêu thương ngươi. Một tình yêu tha thiết chung tình mà sao nỡ ngươi bạc tình?
ĐK. Hãy quay về người ơi! Cùng Thiên Chúa nhân từ. Người là Cha từ ái. Chỉ mong chờ thứ tha. Hãy quay về người ơi! Hãy quay về đi thôi. Lòng ăn năn tạ lỗi. Những tháng ngày đã qua.
2. Dân ơi! Hãy quay về đi nhé! Cùng Thiên Chúa, Chúa cha ông. Dân ơi! Hãy quay về đi thôi. Vì Ta đây vẫn chờ trông. Sao ngươi lãng xa con đường chánh. Sống theo lối các lân bang. Thờ Ba-al dâng chúng lễ thiêu mà quên Chúa ngươi sao đành?
3. Dân ơi! Có chi phiền ngươi đó? Nào ngươi hãy nói ra đi. Dân ơi! Phải chăng vì yêu ngươi. Mà Ta đây đã thị uy. Giơ tay cứu ngươi ra ngục tối. Dẫn ngươi tới nơi an vui. Kìa sao ngươi quên mất ân tình đành đem giết Ta thập hình.