Latest in Tech

RƯỢU BÁNH BỐN MÙA - Phanxicô

1. Ngày đầu xuân con xin dâng rượu bánh bốn mùa: Mùa hè là nhiều nỗi ước mơ. 
Mùa thu đam mê giăng mờ. Mùa đông với nhiều niềm đau.
ĐK. Xin dâng trong mùa xuân này. Thời gian của Ngài ôm từng ngày đời sống của con. 
Xin dâng ngày mai sẽ qua. Còn có Ngài tình yêu thiết tha.
2. Giòng thời gian trôi miên man hoa nở lại tàn. Một đời người được mấy thoáng xuân? 
Đời con an vui bao lần? Mùa xuân mong nhiều hồng ân.
3. Đời một năm hay trăm năm trăng khuyết lại đầy. Dù lòng người nhiều nỗi biến thay. 
Mùa xuân xin dâng tim này. Nguyện xin ươm tình nồng say.