Latest in Tech

ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 2 - Lm. Mi Trầm

1. Người ơi! Đường thánh giá Chúa đã đi qua. Sinh nơi nghèo hèn sống thiếu bạc tiền chịu ngàn nỗi ưu phiền. Người ơi! Đường thánh giá ta vác hằng ngày kìa gian truân luôn vẫn tràn đầy hãy can trường vác mãi hoài.
ĐK. Đường thánh giá là đường vinh phúc ai vững bước rồi gặp niềm vui, ngày tháng tới lòng người phơi phới sáng tươi cuộc đời. Đường thánh giá là đường vinh phúc ai vững bước rồi gặp niềm vui, ngày tháng tới lòng người phơi phới sống vui yêu đời.
2. Này đây đường thánh giá Chúa gởi mỗi người. Thánh giá của mẹ, thánh giá nặng nề vì cuộc sống ê chề. Ngày qua đường thánh giá cha vác nhục hình chịu hy sinh cho sáng cuộc tình sống khó nhọc vẫn an bình.
3. Người ơi! Đường thánh giá dẫn đến vinh quang. Thánh giá của mình, thánh giá của người đời sầu khổ tơi bời. Này đây ngày Chúa chết tươi sáng cuộc đời ngàn đau thương tô thắm nụ cười vinh quang chờ đón bao người.