Latest in Tech

HÃY QUAY VỀ - Lm. Mi Trầm

1. Hãy quay về thật lòng ăn năn hỡi những người lạc bước đường lầm. 
Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
ĐK. Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng người ơi! 
Hãy đổi mới tinh thần, hãy sống đúng Tin Mừng hỡi người.
2. Hãy quay về này ngày cứu rỗi Chúa thương tình tha thứ tội đời. 
Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.
3. Hãy quay về mọi người lớn bé, xé tâm hồn xin Chúa ngự vào. 
Hãy quay về, về cùng Chúa ta. Người thương ta tình thiết tha đậm đà.