Latest in Tech

NẾU ĐƯỢC - Lm. Vũ Mộng Thơ

ĐK. Đường thập hình sao quá đớn đau trăm nghìn nỗi. Lạy Cha! Nếu được thì xin cất cho con chén này. Dù buồn sầu tê tái phút giây chan hòa máu mồ hôi. Chúa ơi! Này con vẫn xin vâng lời Cha.
1. Dù trần gian đâu biết con bao năm trường miệt mài. Thập hình kia dâng hiến đáp lại tấm lòng nghìn thương. Vâng lệnh Cha con đã xuống nơi gian trần vì yêu. Xin tình Cha tha hết cho muôn dân Người tội khiên.
2. Này thân con xin chết treo trên thập hình u sầu. Vì yêu thương nhân thế đang còn kiếp tội lầm than. Con chờ mong ôi phút giây gieo ân tình từ bi. Nhưng hồn con xao xuyến băn khoăn phút giây lạy Cha.
3. Nào con ơi tỉnh thức với Cha một giờ đêm này. Vì hồn Ta cô vắng ưu phiền chết được người ơi! Nhưng mà sao con vẫn đắm mê giấc điệp triền miên. Tâm hồn Ta tê tái phút giây chán chường vậy con.