Latest in Tech

ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI (Sám Hối 3) - Thúy Trang & Lm. Quang Uy

1. Nơi vực sâu một người tội lỗi vươn tới ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hòa chan hòa nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống tự hào với những công lao ngày qua ngày vượt bao cám dỗ cheo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn dù nơi chót vót cao xanh. Thái dương tình rất bao dung từ vô tận đến.
2. Con nhận ra: Khi con tự thấy con sống thật là rất tốt không chê vào đâu được thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi sa ngã nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu. Lại là chính lúc con đang quay lưng lại mặt trời Chúa sáng soi cho. Chính gương mặt tối tăm đi còn đâu rạng rỡ.
Con xin hối hận xin được Chúa thứ tha.
Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
****  Sám hối 3