Latest in Tech

TÂM TÌNH ĐƯỢC YÊU - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Tình yêu từ cao xanh đó Chúa ơi cao vời vĩ đại. 
Tình yêu một lần dâng hiến Chúa hy sinh chết cho người yêu.
1. Một đêm sương gió vi vu Giê-su giáng sinh làm người. Vào đời với bao buồn vui Chúa nay sống như mọi người.
2. Chiều xưa Thiên Chúa yêu con hy sinh chết trên đồi cao. Tình buồn chứa chan lòng đơn Chúa yêu chết cho tội con.
3. Đời con như đứa đi hoang lang thang kiếp sống dở dang. Tình Ngài mắt hoen lệ mong ngóng trông như Cha đợi con.
4. Đẹp thay ôi bước chân yêu nôn nao Chúa đi tìm chiên. Tìm rồi ẵm trên bờ vai chính con như chiên lạc bầy.
5. Mùa xuân chất ngất yêu thương hân hoan khúc ca trầm hương. Diệu huyền Chúa nay dìu con đắm say tâm tình được yêu.