Latest in Tech

TÌNH CHÚA - Đỗ Thi Thức

1. Khi tình yêu con còn mơ tin yêu con dệt thơ thì tình Chúa hững hờ. Chúa vẫn giang tay trông chờ đôi mắt vương lệ mờ nhưng con vẫn làm ngơ. Và khi tình yêu con tan vỡ tin yêu con sầu khổ chạy đến Chúa nương nhờ. Chúa vẫn đôi tay trông chờ lòng Chúa vẫn vô bờ trìu mến mong con từng giờ.
ĐK. Ôi! Tình yêu của Chúa không bến bờ. Con lại đắm say trần thế hơn cả tình Chúa. Ôi! Vì yêu mà Chúa không tiếc đời. Trên thập giá kia lòng Chúa đang cơn ngậm ngùi.
2. Khi đường trần say nguồn vui tương lai con rực chói con quên Chúa mất rồi. Chúa vẫn giang tay đón mời và thứ tha tội rồi nhưng con chối từ thôi. Rồi khi đường trần con sầu đau tương lai con mờ ảo chạy đến Chúa kêu cầu. Chúa vẫn đôi tay rộng mời tình Chúa không đổi dời lòng Chúa bao dung đời đời.  
****  Tình Chúa