Latest in Tech

TRÁI TIM MỚI - Lm. Mi Trầm

ĐK. Xin ban cho con một trái tim mới để con yêu Chúa đến trọn đời. 
Xin ban cho con một thần trí mới để con thi hành thánh ý Cha.
1. Xin rảy nước trong ngần rửa con sạch mọi vết nhơ. Xin đổi thay trái tim bao năm cằn khô sỏi đá. Xin đặt thần trí Chúa vào lòng chúng con. Xin ban tặng chúng con trái tim thịt mềm.
2. Xin đưa dẫn con về tới quê rạng ngời phúc vinh. Đây tình Cha thẳm sâu con xin luôn được tôn kính. Con sẽ là dân Chúa Ngài là Chúa con. Đây tinh thần mến yêu tháng năm vuông tròn.
3. Lòng nhân ái vô bờ đỡ nâng cuộc đời nổi trôi. Đây thần lương dưỡng nuôi xin dâng lời kinh thống hối. Bao tội đời tha thứ tình Ngài thiết tha. Hãy trở về với Cha sống vui đậm đà.