Latest in Tech

VANG LỜI TỤNG CA - Lm. Nguyễn Duy

ĐK. Các trẻ Do Thái tay cầm hoa lá reo mừng hân hoan vang lời tụng ca: Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô Con Vua Đa-vít. Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
1. Hôm nay Chúa vào thành thánh. Hãy vỗ tay reo mừng muôn dân reo lời hoan ca. Kính dâng lên Vua trời đất chính Chúa thống trị muôn loài là Cha quyền uy vinh thắng. Chúc tụng! Chúc tụng! Vinh quang Chúa đang tỏa lan.
2. Rung lên cung đàn yêu thương. Khắp nơi trên thiên đường dương gian xin cùng hợp tiếng. Chúng con nay ca tụng Chúa xin dâng muôn lời kính chào tình con Ngài ơi có thấu. Đón nhận nỗi niềm tôn vinh Chúa trên trời cao.
**** Vang lời tụng ca
****  Imprimatur: 22.11.2004 - Gp. Nha Trang (HCĐ)