Latest in Tech

XIN CHỌN Ý CHA - Lm. Nguyên Hòa

1. Xin chọn Ý Cha dù là đây chén đắng. Xin chọn Ý Cha dù là đây trống vắng. Xin chọn Ý Cha dẫu đây cơn sầu buồn. Xin chọn Ý Cha dẫu mồ hôi máu tuôn.
ĐK. Thánh Ý Cha là bình an cho con. Thánh Ý Cha là hồng ân cho con. Thánh Ý Cha ơn cứu rỗi ngàn đời. Thánh Ý Cha thiên đường cho nhân gian.
2. Xin chọn Ý Cha từng lằn roi đau xót. Xin chọn Ý Cha từng thịt da tím ngắt. Xin chọn Ý Cha kiếp gian nan đọa đầy. Xin chọn Ý Cha sức mạnh cho nhân trần.
3. Xin chọn Ý Cha là vòng gai thâu óc. Xin chọn Ý Cha là cười chê trách móc. Xin chọn Ý Cha vinh quang của nhục hình. Xin chọn Ý Cha vương quyền trong đớn đau.
4. Xin chọn Ý Cha dù đường xa thánh giá. Xin chọn Ý Cha là từng phen vấp ngã. Xin chọn Ý Cha dấu chân cho trần đời. Xin chọn Ý Cha lối đường lên Nước Trời.
5. Xin chọn Ý Cha là đồi cao treo xác. Xin chọn Ý Cha phận tội nhân khốn khiếp. Xin chọn Ý Cha đắng cay dâng ngập tràn. Xin chọn Ý Cha lễ toàn thiêu cao vời.