Latest in Tech

XIN VÂNG Ý CHA - Lm. Thành Tâm

1. Nếu được thì lạy Cha xin qua đi khỏi con phút này, xin qua đi khỏi con chén này xin cho con khỏi cây thập giá. Nhưng, nhưng không phải là theo ý con, nhưng là ý Cha được tròn thì này: Xin vâng ý Cha.
ĐK. Đường về Gol-gô-tha đưa ta tới vinh quang. Gập ghềnh bao gian nan nhưng chan hòa ánh sáng. Ngài vì thương yêu ta vai mang cây thánh giá tiến về Gol-gô-tha dẫn ta về quê Cha.
2. Nếu được thì lạy Cha xin vơi đi gánh con nặng nề, thân bơ vơ khổ đau trăm bề nuôi con thơ gánh thêm bầy cháu. Nhưng, nhưng không phải là theo ý con, nhưng là ý Cha được tròn thì này: Xin vâng ý Cha.
3. Nếu được thì lạy Cha xin cho con khỏi cơn bệnh này, bao nhiêu năm xác thân hao gầy bao canh thâu sức hơi tàn yếu. Nhưng, nhưng không phải là theo ý con, nhưng là ý Cha được tròn thì này: Xin vâng ý Cha.
4. Nếu được thì lạy Cha xin qua đi tháng năm u sầu, mang tâm tư chán chê ê chề bao đêm khuya nhỏ sa lệ máu. Nhưng, nhưng không phải là theo ý con, nhưng là ý Cha được tròn thì này: Xin vâng ý Cha.