Latest in Tech

XIN TẠO CHO CON (Tv 50) - Lm. Mi Trầm

Ôi lạy Chúa xin tạo cho con quả tim trong sạch. Xin tạo cho con quả tim trong sạch.
1. Xin Ngài thương con luôn với lượng hải hà. Lỗi lầm của con nguyện Ngài rửa tất cả. 
Linh hồn của con vương vấn vết nhơ. Xin Ngài tẩy sạch danh thánh con thơ.
2. Xin tạo cho con một tấm lòng trong sạch. Xin đổi cho con một thần trí vững vàng. 
Xin đừng đuổi con xa cách Thánh Nhan. Xin đừng thu hồi ơn Chúa Thánh Thần.
3. Xin Ngài thương ban ơn cứu độ muôn đời. Con được đỡ nâng tình Ngài mãi sáng ngời. 
Nẻo đường Chúa đi dạy kẻ bất nhân. Con sẽ đưa về bao kẻ lỗi lầm.