Latest in Tech

CHÚA LÀ NGUỒN VUI - Bình Minh & Kim Đường

ĐK: Đối với con niềm vui là chính Chúa. Đối với con niềm vui là chính Chúa. Ngài là hạnh phúc miên trường, Ngài là Chân Lý soi đường, là Tình Yêu chan chứa khôn lường. Trên bước đường truyền rao Lời Chúa, cho con thành niềm vui của Chúa. Cùng hoà nhịp với muôn người, chạnh lòng thương hết như Ngài giữa dòng xoay nhân thế hôm nay. 
1. Ôi cao siêu thay Thánh Chức Linh Mục mà Ngài ghi dấu. Ơn thiêng vô biên dẫu con bất toàn mà Ngài đã thấu. Nguyện xin ơn thánh Chúa phủ đầy, để con trung tín với tình Ngài, sống đời mục tử hiến thân: vì đoàn chiên. 
2. Cho con hăng say dấn thân quên mình phục vụ Dân Chúa. Đơn sơ, khiêm nhu trái tim đong đầy tình thương của Chúa. Đồng xa ươm lúa chín bạt ngàn, gọi con gieo bước với nồng nàn, dẫn về đoàn chiên những tâm hồn lầm than. 
3. Cho con năng suy ngắm trong âm thầm, ngày đêm bên Chúa. Con tim thênh thang mở ra với Ngài dù đời phai úa. Để con thanh thoát với tình trần, để dâng lên Chúa xác hồn này, cho đời con nên chứng nhân của tình yêu. 
4. Hôm nay lung linh tiếng ca chúc mừng ngập tràn muôn lối. Hay khi hôm mai gió heo may về chùn chân mỏi gối. Nguyện xin ơn thánh Chúa là nguồn, đời con tan biến hết phiền muộn, thăng trầm dệt nên khúc ca: đời dâng hiến.
***  Imprimatur: 08.01.2021 - TGP. Sài Gòn