Latest in Tech

THẦN LƯƠNG CHÚA BAN - Kim Đường

ĐK: Xưa Chúa nuôi dân Người bằng lúa mì tinh hảo. Mật ong rừng thơm ngon Người cho hưởng thoả thuê. Nay chính Con Chúa Trời ban chính Thịt Máu mình. Nên lương thực cao quý nguồn sống nuôi muôn người. 
1. Chúng con xin ngợi khen tôn vinh. Tình yêu của Chúa cao vời, một tình yêu đẹp mãi muôn đời. Là ban Mình Máu Thánh Ngài làm thần lương dưỡng nuôi đoàn con. 
2. Chúa trao ban thần lương cao siêu: Này đây là Bánh bởi trời, người nào ăn sẽ sống muôn đời. Này đây là Máu Thánh Ngài để ngàn dân hưởng ơn trường sinh. 
3. Chúa ban muôn hồng ân vô biên. Này đây Mình Máu Thánh Ngài, tiệc Chiên Thánh nuôi sống muôn người. Đoàn con phục bái tôn thờ tình yêu Chúa chí nhân quyền uy.
***  Imprimatur: 05.11.2020 - TGP. Sài Gòn