Latest in Tech

LỜI CA TRI ÂN - Kim Đường

1. Cùng về đây dâng lời hoan ca. Tạ ơn Chúa vì muôn phúc ân Ngài ban chan hòa năm tháng đậm đà. Ngàn hồng ân dạt dào nối kết, cùng buồn vui ngọt lời thắm thiết. Hòa theo áng hương trầm dâng niềm yêu mến. Xin tri ân! Hồng ân Chúa bao la biển trời. 
ĐK: Xin tri ân! Tình thương Chúa dẫn con vào đời. Lời con hát với trái tim và tin yêu nồng nàn khôn vơi. Xin tri ân! Tình yêu Chúa suối thiêng trong ngần, ban muôn ơn và nâng đỡ con trên dương trần. Lời con hát sẽ không ngơi, tạ ơn Chúa hôm nay và suốt cuộc đời. 
2. Dòng thời gian êm đềm trôi mãi. Bàn tay Chúa dìu đưa tháng năm và luôn an bài qua những đêm dài. Đời buồn vui miệt mài bước tới, lời tạ ơn nồng nàn vẫn mới. Giờ đây hát dâng Ngài tâm hồn phơi phới..
***  Imprimatur: 05.11.2020 - TGP. Sài Gòn