Latest in Tech

TIN YÊU DÂNG CHÚA - Kim Đường

1. Tình Chúa ấp ủ đời con, qua bao năm tình chẳng hao mòn. Dìu con bước đi trong đời, nhẹ êm Chúa thương kêu mời. Gọi con sống đời dâng hiến để từ đây con thuộc về Chúa. Xin cho con suốt đời tín trung, xin cho con giữ trọn thủy chung cậy trông (ối a) muôn trùng.
ĐK: Xin tôn vinh chúc tụng Tình Chúa bao la ngút ngàn. Phận con có là chi Chúa thương tình gọi con hiến dâng. Xin trao dâng tất cả đời con bao nhiêu nỗi niềm. Dù mưa nắng buồn vui, xin trở thành lời ca tạ ơn.
2. Đời con giai điệu tình ca, ngân nga khúc tình Chúa bao la. Cả khi nắng xuân tươi màu và khi tiết đông u sầu. Tình con đơn hèn nhỏ bé, mà tình Chúa cao vời khôn ví. Xin cho con trở thành lễ dâng, như hương hoa chút tình của con, tình con cỏ hoa nương đồng.
3. Diễm phúc, ôi thật diễm phúc, yêu thương con mà Chúa kêu mời. Để theo bước chân Con Ngài, được vui hát ca đêm ngày. Trọn đời (i) đời dâng hiến, tình đời kia không gì lưu luyến. Ôi yêu thương phước lộc biết bao, ôi mênh mông biển rộng trời cao, hạnh phúc chứa chan dạt dào.
4. Hồng ân muôn ngàn hồng ân, như mưa tuôn gội tưới vô ngần. Đời con biết bao lỗi lầm, phận con cỏ hoa âm thầm. Chỉ là hoa mọc sơn khê mà Tình Chúa yêu chiều là thế. Trao cho con phúc lộc thánh thiêng, nên tâm giao kết lời thề duyên, từ đây ước mơ trọn niềm.
***  Imprimatur: 19.6.2011 - GP. Nha Trang (TCPV4)