Menu

THÁNH VỊNH 144 (CN5PSC) – Huy Hoàng

ĐK: Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con chúc tụng Danh Chúa đến muôn đời.
1. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, không mau giận và giàu tình thương. 
Ngài nhân ái với hết muôn người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
2. Muôn loài Chúa dựng nên luôn phải dâng muôn lời tụng ca lạy Chúa. 
Kẻ trung hiếu hãy chúc vinh Ngài và xưng tụng: Chúa uy quyền nước Chúa hiển vinh.
3. Cho người thế được thấy công nghiệp Chúa đã làm thực là rực rỡ. 
Triều đại Chúa thiên thu vĩnh tồn, và quyền vương Ngài mãi muôn đời kiên vững ngàn thu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Thầy ban cho các con một điều răn mới: 
là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con". Al-le-lu-ia.