Menu

THÁNH VỊNH 68 (CN15TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Người nghèo khó hãy vui lên, kẻ tìm Chúa hãy phấn khởi vui mừng.
1. Lời nguyện cầu con dâng lên Chúa, lạy Chúa đây giờ phút thi ân. Xin đáp lại vì ơn cả nghĩa dày, vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu rỗi. Lạy Chúa, Xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lời con, xin mở lượng hải hà đoái nhìn đến con.
2. Phận mọn hèn con đây chua xót và cùng khốn đau khổ biết trông ai? Xin Chúa nhìn đến nỗi cơ hàn và cứu vớt con cùng vạn lạy Chúa. Tôi sẽ hát chúc mừng Danh Ngài là Chúa từ nhân, sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Ngài mãi thôi.
3. Người nghèo hèn vui lên trong Chúa vì được thấy Chúa từ ái bao la, cùng nức lòng phấn khởi vui mừng, này ai đang đi tìm nhan thánh Chúa. Vì Chúa thương nghe lời những kẻ nghèo khó cầu xin, không coi thường thân bằng trong tù tối tăm.
4. Vì này Ngài thương giải cứu, Ngài giải cứu an toàn hết Si-on. Ngài tái lập hết mọi thị thành, miền Giu-đa hoang tàn và nhơ uế. Miền ấy sẽ trở thành gia tài của các bầy tôi, quê hương của những người mến chuộng Thánh Danh.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúc tụng Đức Vua Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleiluia.