Menu


THÁNH VỊNH 116 (CN21TNC) – Huy Hoàng

ĐK: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.
1. Vạn quốc hỡi, nào ca ngợi Chúa. Ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Ngài.
2. Vì tình Chúa Ngài thương thật mạnh mẽ. Lòng thành tín Chúa mãi vững bền.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. 
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại trong người ấy". Alleiluia.