Latest in Tech

THÁNH VỊNH 96 (Rạng Đông) – Mi Giáng

Đáp: Hôm nay Chúa giáng sinh cho chúng ta. 
X 1. Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu hãy nhảy mừng lên, vui đi nào ngàn muôn hải đảo. Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai rồng là công minh chính trực. 
X 2. Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong, đốt tiêu tan địch thù bốn phương. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi dân được thấy vinh quang Người. 
X 3. Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ ngay lành. Trước Nhan Thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng, tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người chính tâm. Alleluia.
***** Thánh Vịnh 96 - Chúa Giáng Sinh (Lễ Rạng Đông)