Latest in Tech

THÁNH VỊNH 127 (Thánh Gia) – Mi Giáng

ĐK: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người. 
1. Hạnh phúc thay những bạn nào kính sợ Thiên Chúa, và luôn ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là người lắm phúc (i) nhiều may. 
2. Hiền thê bạn rất dịu dàng trong nhà trong cửa, đẹp tựa cành nho mang đầy trái chín mọng. Con cái trong nhà bạn đẹp tươi mơn mởn, xúm xít vui đùa bên nhau quanh bàn ăn. 
3. Ngàn phúc lộc Chúa thưởng người kính sợ Thiên Chúa, nài xin Đức Chúa ban hồng phúc dư tràn. Mong ước suốt cuộc đời bạn được nhìn ngắm quang cảnh thịnh đạt Giê-ru-sa-lem.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Nguyện cho bình an của Chúa Ki-tô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Ki-tô cư ngụ dồi dào trong anh em. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 127 - Phúc Thay (Lễ Thánh Gia)