Latest in Tech

THÁNH VỊNH 88 (CN4MVB) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa! Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. 
1. Tình thương của Chúa miệng con sẽ đời đời ngợi khen, qua muôn thế hệ con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín được thiết lập mãi trên trời. 
2. Thiên Chúa đã phán: "Ta sẽ ký ước giao cùng con", Chúa đã có lời thề hứa cùng nhà Đa-vít nghĩa bộc: "Dòng dõi ngươi, Ta thiết lập đến thiên thu, triều đại ngươi được xây dựng tới muôn đời". 
3. Ngài là phụ thân, là Thiên Chúa con thờ ngàn năm, Chúa như sơn động đã che chở và hằng ban ơn lành. Lòng Ta sẽ yêu mến ngươi mãi thiên thu, và thành tín giữ ước giao với ngươi muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Sứ Thần truyền. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 88 - Con sẽ ca ngợi (CN4MVB)