Latest in Tech

THÁNH VỊNH 71 (Hiển Linh) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa! Mọi dân tộc trên địa cầu đều thờ lạy Chúa. 
1. Tâu Thượng Đế xin ban quyền bính của Ngài cho vị Tân Vương, và trao công lý của Ngài vào tay Thái Tử. Để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý, và bênh vực quyền lợi cho kẻ nghèo đói bần cùng. 
2. Triều đại Người cây hoa công lý nở rộ thái bình yên vui, thịnh trị cho dẫu tuế nguyệt ngày nao chẳng còn. Người luôn luôn bá chủ từ biển này qua biển kia, từ sông cả ngòi rộng đến tận cùng cõi đất trời. 
3. Từ biển xa muôn vua sẽ tới bái lạy cúi đầu tôn vinh, từ Xơ-va đến Ả-rập cùng dâng lễ vật. Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng để triều kiến, mọi dân tộc địa cầu hết thảy đều tới phụng sự. 
4. Người giải thoát con dân nghèo đói cơ cực khỏi vòng nguy nan, và cho những kẻ khốn cùng một nơi nương tựa. Kẻ cô đơn bé nhỏ khó nghèo được dủ thương, mạng sống kẻ hèn hạ sẽ được hưởng phúc tế độ. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở đông phương, và chúng tôi đã đến để triều bái Người. Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 71 - Thờ Lạy Chúa (Lễ Hiển Linh)