Menu

THÁNH VỊNH 26 (CN3TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa là Ánh Sáng, là Đấng cứu độ tôi.
1. Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ hãi chi. Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi, tôi còn khiếp gì ai.
2. Tôi kêu cầu khấn vái trọn đời tôi mãi được ẩn thân trong đền của Chúa tôi. Mong được chiêm ngắm Chúa Trời cao sang ngắm nhìn thánh điện vinh quang.
3. Tôi tin rằng sẽ thấy ngàn lộc ân Chúa Trời thương ban trong miền của nhân sinh. Luôn cậy trông Chúa can đảm kiên gan trông cậy nơi tình Chúa.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaĐức Giêsu loan báo Tin Mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 26 (CN3TNA)