MenuTHÁNH VỊNH 21 (Lễ Lá) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ sao Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con.
1. Con bị người đời nhiếc mắng tựa thân sâu bọ chứ không là người. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu môi bĩu, buông lời mỉa mai. Hắn luôn tin cậy Chúa Trời thì Ngài thương cứu giải gỡ đi nào.
2. Ác thù ngoài trong vây kín và đâm thâu cả chân tay hình hài. Tấm thân xương cốt rã rời, đếm được bao đốt vắn dài mười mươi. Mắt căm tim thù chúng nhìn tìm lời nhạo báng này Chúa đâu rồi?
3. Áo ngoài thì bị đem chia và chúng bắt thăm áo trong một lần. Sức con nơi Chúa nhân từ, con tựa nơi Chúa xin đừng rời xa. Cứu mau con lạy Chúa Trời lời con kêu cứu đừng nỡ quên hoài.
4. Con nguyện truyền rao danh Chúa để hết tất cả anh em tỏ tường. Tiếng con lên giữa công hội, xin được dâng tiến Chúa bài tụng ca. Hỡi ai kính sợ Chúa Trời nào tôn vinh Chúa dòng dõi dân Người.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Vì chúng ta Đức Ki-tô đã tự hạ vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.
***** Thánh Vịnh 21 (Lễ Lá)