Latest in Tech

CHIỀU TIỆC LY – Tin Yêu

1. Một chiều năm xưa giữa môn đệ muôn vàn yêu dấu. Ngọt ngào dịu êm, Chúa nói lời biệt ly. Người cầm trên tay, tấm bánh và ly rượu. Nguyện cầu cùng Cha, ngước mắt Người phán rằng.
ĐK: Này là Mình Ta hiến tế vì các con. Này là Máu Ta, Máu Tân Ước giao hòa. Hãy làm việc này, mà nhớ đến Ta. Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta. (Hãy nhớ đến Ta).
2. Vì lòng yêu thương Chúa xuống trần mang phận yếu đuối. Thập tự đồi cao, Chúa chấp nhận khổ đau. Mặc người dương gian chẳng mở lòng đón nhận. Người vẫn từ nhân cứu thoát mọi thân phận.
3. Rồi thời gian trôi xác thân này vương ngàn tội lỗi. Nguyện lòng từ đây cất bước về đường ngay. Mặc đời khen chê mãi giữ trọn ước thề. Một lòng vì yêu quyết đáp tình cao vời.
***** Chiều Tiệc Ly