Latest in Tech

NAI RỪNG KIA (Tv 41) – Lm. Ân Đức

ĐK: Như nai rừng khát tìm suối nước trong, linh hồn con tìm Chúa cửu trùng.
1. Hồn con thao thức mong Chúa từng đêm ngày. Lạy Chúa khi nao con đến trước nhan Ngài. Lệ con tuôn rơi trên bánh cơm mỗi ngày. Người ta không ngơi mai mỉa: Chúa đâu rồi?
2. Hồn con miên man nhung nhớ thuở lên đền. Nhịp chân hân hoan quên hết nỗi ưu phiền. Ngài thương xin ban ánh sáng chân lý Ngài. Đường con xin thương dẫn tới thánh cung Ngài.
3. Ngày con kêu xin Chúa xuống muôn phúc lành, và đêm con dâng câu hát: Chúa nhân hiền. Này con hân hoan bước tới bàn thánh Ngài. Đàn con reo vui dâng Chúa khúc tuyệt vời.