Latest in Tech

TỐT ĐẸP THAY (Tv 103) – Lm. Ân Đức

ĐK: Tốt đẹp thay là tốt đẹp thay, muôn kỳ công tay Chúa làm nên. 
1. Kìa là bầu trời muôn ngàn tinh tú, đêm ngày tay Chúa luôn an bài. Kìa đại dương mênh mông hùng vĩ (ơ...), Ngài dựng nên cá bơi từng đàn.
2. Kìa là muôn vật lan tràn trên đất, muôn cỏ cây trái trăng thơm lành. Cho người vui say sưa tận hưởng (ơ...), từ lòng đất bánh cơm đầy tràn.
3. Kìa là chim ngàn Chúa Trời nuôi sống, sư tử con biết đi săn mồi. Ánh hồng lên chúng đi nằm nghỉ (ơ...), người và trâu bước ra ruộng cày.