Latest in Tech

NGUỒN ÂN BAO LA – Mai Quân

Chiều Cal-va-ri-ô sương mờ buồn vương. Chiều Cal-va-ri-ô mây mù che khuất. Chúa tôi gục xuống trút hơi thở cuối cùng. Ngài chết trên thập giá cứu chuộc tội nhơ. Tỏa chiếu cho ngàn sau muôn vàn ơn phúc. Nắng mai bừng lên xóa tan đi màn đêm. Bao năm xa đàn hồn con đắm say, thú vui trần thế thôi. Chim bay mỏi mòn tìm nơi náu nương, nồng ấm muôn mùa xuân. U u u u u u u u.
Trần thế sao mải mê đi tìm niềm vui. Nào biết đâu tình Cha đang rộng tay đón. Hãy mau về đây cúi xin Cha nhân từ. Người thế ơi từ đây ăn năn mà thôi. Về với Cha từ nhân mong Ngài tha thứ. Chúa ơi, đoàn con ngóng trông muôn hồng ân. Chúa ơi! Xin đổ nguồn ân bao la.