Latest in Tech

THÁNH VỊNH 39 (Ngày 25/03) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa này con đến để thực thi ý Ngài.
1. Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ dâng, nhưng Ngài đã mở tai con. Chúa không đòi lễ toàn thiêu và lễ xá tội con liền thưa: "Này con xin đến".
2. Sách ghi chép lại những lời về chính con, con tìm ý Ngài vâng theo. Bao nhiêu điều giới luật của Chúa ủ ấp trong lòng, ôi lạy Chúa, lòng con yêu mến.
3. Đức công chính Ngài con truyền rao khắp nơi giữa ngày nhóm họp con dân. Kính xin Ngài chứng nhận cho, Ngài quá biết rằng con chẳng dám ngậm tăm im tiếng.
4. Đức công chính Ngài con đã truyền rao khắp nơi, không hề giữ của riêng con. Đức tín thành với tình Ngài thương, và ơn cứu độ giữa hội toàn dân thực con không giấu.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người.
***** Thánh Vịnh 39 (Lễ Truyền Tin 25/03)