Latest in Tech

THÁNH VỊNH 41&42 (BĐ7) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong hồn con cũng trông mong được gần ngài, Chúa ơi!
1. Con khát khao Chúa Trời, Ngài là Chúa hằng sống. Hồn con tới khi nào, được diện kiến Tôn Nhan.
2. Con nhớ xưa trẩy hội về đền thánh của Chúa. Hòa muôn tiếng reo mừng, đoàn người hát tưng bừng.
3. Xin đoái thương gởi về sự thật với nguồn sáng. Hầu soi dẫn con về, về đền Chúa vinh quang.
4. Con bước lên tế đàn được gần Chúa, ôi hạnh phúc. Đàn lên, xướng ca lên, cảm tạ Chúa ta thờ.
***** Thánh Vịnh 41&42 (Vọng Phục Sinh - Sau Bài Đọc 7)