Latest in Tech

THÁNH VỊNH 50 (BĐ7) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Ôi lạy Chúa xin tạo cho con một trái tim trong sạch.
1. Xin Chúa ban cho con lòng trong trắng đổi mới tinh thần con chung thủy với Ngài. Xin đừng xua đuổi cách nhan Ngài, đừng lấy đi trong con Thánh Thần của Ngài.
2. Xin Chúa ban cho con niềm vui cứu rỗi và nâng đỡ đời con theo lòng quảng đại. Con dạy cho tội nhân đường Ngài, người bước sai sẽ trở lại với Ngài.
3. Hiến lễ hy sinh tế phẩm dâng Chúa, Ngài không chấp nhận, không ưa gì lễ vật. Tế phẩm dâng Ngài chính tấm lòng bị nát tan, Chúa sẽ không khinh thường.
***** Thánh Vịnh 50 (Vọng Phục Sinh - Sau Bài Đọc 7)