Latest in Tech

THÁNH VỊNH 144 (CN14TNA) – Mi Giáng

ĐK: Lạy Chúa! Lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng Danh Chúa tới muôn đời.
1. Lạy Thiên Chúa con thờ, là Vua của con, con chúc tụng Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời. Ngày lại ngày, tháng qua tháng, con mãi chúc tụng Chúa, và ca ngợi Thánh Danh đến muôn thuở muôn đời.
2. Ngài là Đấng nhân hậu, từ bi, khoan dung, chậm bất bình với con, rất giàu tình xót thương. Chúa nhân ái, Chúa tha thứ muôn thiếu xót của con Hãy chúc tụng Chúa đi, Đấng uy quyền lẫy lừng.
3. Dâng lên Chúa uy quyền lời ca cảm mến, kẻ suốt đời tín trung hãy nên lời cảm tạ. Triều đại Người luôn vinh hiển, Danh Chúa mãi rộng vang, nào muôn loài chúng sinh hãy dâng lời chúc tụng.
4. Ngài luôn mãi tín trung mọi lời đã phán, tỏ rõ lòng xót thương mỗi việc Ngài đã làm. Ai qụy ngã, ai trợt té, tay Chúa cũng đỡ nâng, Ngài đã dựng đứng lên kẻ lưng khòm khuất phục.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, Alleluia. Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta". Alleluia, Alleluia.
***** Thánh Vịnh 144 - Con Sẽ Chúc Tụng (CN14TNA)