Latest in Tech

THÁNH VỊNH 64 (CN15TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lời Chúa gieo vào đất tốt và sẽ sinh hoa kết trái nhiều.
1. Thăm trái đất Ngài tuôn mưa móc, cho ngập tràn phú túc giàu sang. 
Suối trời trữ nước mênh mang, dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
2. Ngài lo sẵn ruộng đồng tươm tất, tưới nước tràn những luống cày sâu. 
San từng mô đất thấp cao, Ngài khiến mưa dầm cho hạt giống nảy mầm.
3. Hồng ân Chúa đầy quanh năm tháng, Chúa gieo màu mỡ khắp đường đi. 
Hoang địa có những lá xanh, đồi nương hớn hở trang sức đẹp xinh.
4. Cừu chiên trắng phủ đồng xanh thẳm, lúa tươi vàng dưới lũng dạt dào. 
Muôn loài vui sướng hân hoan, lời hát câu hò cất tiếng trổi cao.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúa phán: "Lời Cha là chân lý, xin thánh hóa họ trong sự thật". Alleiluia.