Menu

THÁNH VỊNH 118 (CN17TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật Chúa dường bao.
1. Lạy Chúa, xin lấy tình thương mà an ủi con theo lời đã hứa cùng tôi tớ Ngài. Xin chạnh lòng thương cho con được sống, vì luật pháp Ngài, làm con sướng vui thỏa thuê.
2. Lạy Chúa, nghe tiếng miệng con ngày đêm thân thưa: cơ nghiệp con chính là giữ lời Ngài. Con trọng luật Chúa yêu thương truyền ban, luật Ngài đáng chuộng và cao quý hơn bạc vàng ngàn muôn.
3. Vì thế, con quý và yêu mệnh lệnh Chúa ban hơn vàng hơn cả vàng y nguyên tuyền. Con hằng thẳng bước theo huấn lệnh Chúa, mọi nẻo gian tà, lòng con ghét khinh lìa xa.
4. Lạy Chúa, tôn ý Ngài ôi diệu kỳ xiết bao, nên hồn con giữ tận tâm đêm ngày. Minh giải lời Chúa luôn đem lại ánh sáng, làm kẻ đơn thành hiểu thông suốt cả ngọn nguồn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaLời Chúa vẫn tồn tại muôn thuở muôn đời là Tin Mừng được loan báo đến cho anh em. Alleiluia.
***** Thánh Vịnh 118 (CN17TNA)