Latest in Tech

THÁNH VỊNH 144 (CN18TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Lạy Chúa ! Khi Ngài rộng mở tay ban là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.
1. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, không mau giận và giàu tình thương. Ngài nhân ái với hết muôn người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
2. Muôn loài ngước mặt trông lên Ngài, cứ đúng giờ Ngài tặng của ăn. Và tay Chúa ái tuất mở rộng là mọi sinh vật sẽ no lòng ăn uống thỏa thuê.
3. Lối đường Chúa ngàn năm chân thật, bao công việc của Ngài đầy yêu thương. Ngài gần gũi với những ai kêu cầu Ngài ở gần với ai thành tâm khẩn cầu luôn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaXin Cha của Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta soi lòng mở trí cho anh em. Để anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em nhận được nhờ ơn Người kêu gọi anh em. Alleiluia.