Menu


THÁNH VỊNH 144 (CN25TNA) – Lm. Huy Hoàng

ĐK: Chúa ở gần những kẻ cầu khẩn Người.
1. Luôn mọi lúc con chúc tụng Ngài, Thánh Danh Ngài vạn đời ngợi ca. Ngài là Chúa rất đáng ca tụng, Ngài vĩ đại chẳng ai dò ai thấu tận suy.
2. Chúa là Đấng từ bi nhân hậu không mau giận và giàu tình thương. Ngài nhân ái với hết muôn người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
3. Lối đường Chúa ngàn năm chân thật bao công việc của Ngài đầy yêu thương. Ngài gần gũi với những ai kêu cầu Ngài ở gần với ai thành tâm khẩn cầu luôn.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Alleluia, AlleluiaChúc tụng Đức Vua Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleiluia.